Všeobecné obchodní podmínky pro prodej

1. Obecná ustanovení

1.1. Následující všeobecné obchodní podmínky pro prodej (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na nabídku a prodej zboží prostřednictvím webové stránky www.maccosmetics.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2. Zákazník při nákupu zboží na webové stránce : (a) musí být starší 18-ti let nebo je-li nezletilý, musí mít řádný souhlas svého zákonného zástupce; (b) musí být spotřebitelem, resp. fyzickou osobou, která jedná při uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek mimo svou obchodní činnost, podnikání či povolání (c) zaregistruje se na webové stránce; a (d) má platnou kreditní kartu.
1.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele").

2. Identifikace prodávajícího

2.1. Prodávajícím je společnost Estée Lauder CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 2132/47, PSČ 11000, IČ: 411 88 349, DIČ: CZ41188349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3497.

3. Zboží

3.1. Informace ohledně zboží, vyžadované § 9 – 13 zákona o ochraně spotřebitele, jsou uveřejněny na webové stránce.
3.2. Vyvineme maximální možnou snahu, aby všechny údaje, popisy, obrázky zboží, které jsou na webové stránce, byly v okamžiku vkládání do systému správné; nicméně v rámci platných právních předpisů nemůžeme zaručit, že zmíněné informace, popisy, obrázky zboží jsou zcela přesné, úplné, spolehlivé, aktuální a bez chyb.
3.3. Zboží uvedené na webové stránce, a případné vzorky tohoto zboží, je určeno pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazníci nesmí prodávat nebo přeprodávat takové zboží ani vzorky. Vyhrazujeme si právo a to i bez předchozího upozornění, zrušit nebo snížit množství zboží nebo vzorků, které mají být poskytnuty zákazníkovi, a to podle našeho výlučného uvážení, v případě podezření, že zákazník porušuje či hodlá porušit tyto obchodní podmínky.

4. Ceny

4.1. Všechny ceny zboží uvedené na webové stránce jsou platné, jsou uvedeny včetně DPH v aktuální výši a jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK), včetně všech případných povinných poplatků. Náklady na dopravu zboží budou připočteny k ceně zboží a tyto náklady budou uvedeny v objednávce odděleně od ceny zboží. Náklady na dopravu se však liší v závislosti na zvoleném způsobu dodání, dopravci a způsob platby. Pro další informace navštivte prosím sekci Doručení na naší webové stránce.
4.2. Pravidelně ověřujeme, že uvedená cena na webové stránce je správná, nicméně nemůžeme zaručit absolutní bezchybnost. V případě, že bude objevena zjevná chyba v ceně zboží, jsme oprávněni nabídnout zákazníkovi zboží se správnou cenou nebo objednávku zboží zrušit. Platnou cenou zboží je ta cena, která platí v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.
4.3. Náklady na komunikaci nejsou předmětem žádných dalších dodatečných poplatků (prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nad částku účtovanou poskytovatelem internetu / telefonu zákazníka).

5. Odeslání objednávky

5.1. Zákazník bude veden při vytváření objednávky jednoduchými pokyny na webové stránce.
5.2. V objednávce musí být zákazníkem uvedeno množství objednávaných výrobků (maximálně 4 kusy stejného zboží a celkem nejvýše 14 položek) a to v maximální hodnotě 15.000,-CZK nebo cca 535 EUR na jednoho zákazníka. Počet objednávek na den jsme nuceni omezit na maximálně tři (3) objednávky na zákazníka na den.
5.3. Zákazník musí kliknutím na „Přidat do košíku“ vybrat požadované zboží a jeho počet a tímto ho vložit do nákupního košíku. Zákazník může kdykoliv v průběhu nakupování zkontrolovat obsah zboží v nákupním košíku a to kliknutím na „K pokladně“ na webové stránce. Zákazník taktéž může zboží uložit jako oblíbené a to kliknutím na „Přidat do oblíbených“. Takové zboží pak bude přesunuto do zákazníkovy sekce oblíbené po jeho přihlášení na „Můj účet“. Přístup k oblíbenému zboží zákazníka z jakéhokoliv počítače je možný pomocí registrace a přihlášení do účtu zákazníka.
5.4. Zákazník musí během nákupu postupovat podle pokynů na obrazovce. Zákazník může vždy před odesláním objednávky opravit případné chyby v údajích, které při objednávce zadal, měnit obsah nákupního košíku a to přidáním nebo odebráním jednoho nebo více kusů zboží z nákupního košíku, nebo celou objednávku zrušit. Odesláním objednávky bere zákazník na vědomí a prohlašuje, že si přečetl všechny pokyny obdržené v průběhu procesu objednávky a že výslovně přijímá tyto obchodní podmínky. Zákazník činí závaznou objednávku zboží z webové stránky a to kliknutím na tlačítko Odeslat na konci procesu objednávky.
5.5. Poté, co byla objednávka zákazníka odeslána, zobrazí se stránka „Děkujeme za Vaši objednávku“ a zákazník krátce na to obdrží potvrzující e-mail o přijetí objednávky. Odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem.
5.6. Uzavřená smlouva je archivována prodávajícím po dobu nejméně pěti let od data jejího uzavření, nicméně není archivována déle než po dobu přípustnou příslušnými právními předpisy. Smlouvy (resp. příslušné faktury) jsou uloženy v elektronickém archivu a jsou přístupné registrovaným uživatelům přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva není k dispozici neregistrovaným třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích, které mají být učiněny s cílem uzavřít kupní smlouvu, vyplývají z procesu uzavření smlouvy, tak jak je přehledně popsáno v těchto obchodních podmínkách.
5.7. V případě, že potvrzovací e-mail o přijaté objednávce nedorazí ani do 24 hodin po odeslání objednávky, zákazník nás může kontaktovat na telefonním čísle zákaznické podpory +420228880367 .
5.8. Mají-li zákazníci jakékoliv dotazy nebo připomínky k objednávce nebo chtějí-li být informováni o stavu učiněné objednávky, mohou nás kontaktovat na Kontaktuje Nás nebo na telefonním čísle +420228880367 . Pro rychlejší vyřízení dotazu, doporučujeme zákazníkům uvádět číslo objednávky.

6. Promo kódy

6.1. Pro uplatnění promo kódu musí zákazníci před odesláním objednávky na webové stránce zadat jejich kód do pole "promo kód". Promo kód musí být zadán zcela shodně.
6.2. Sleva bude zohledněna ve „Shrnutí objednávky“, bude-li slevový kupon akceptován.
6.3. U jedné objednávky lze použít pouze jeden slevový kupon.

7. Platební možnosti

7.1. Zákazníci mohou za zboží zaplatit kreditní či debetní kartou nebo jiným způsobem uvedeným níže:
- Kreditní kartou- akceptovány jsou tyto kreditní karty: Visa, MasterCard
- Dobírkou
7.2. Zákazníkovi nebudou účtovány, aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 7.1. těchto obchodních podmínek, žádné úhrady za zboží dříve, než mu zboží bude doručeno.
7.3. Jméno a fakturační adresa zákazníka musí odpovídat údajům uvedených na kreditní kartě použité k platbě za zboží a to z důvodu bezpečnosti zákazníka. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli objednávku, která neodpovídá těmto kritériím.
7.4. Všichni držitelé kreditní karty jsou kontrolováni a autorizováni vydavatelem kreditní karty. V případě, že vydavatel odmítne či z jakéhokoliv důvodu neautorizuje platbu zákazníka a to jak před či následně po provedení platby, neodpovídáme za jakékoliv zpoždění či nedodání objednaného zboží.

8. Dotazy k objednávce

8.1. Zboží je obvykle dodáváno během několika dní ode dne obdržení objednávky. Pro jakékoliv informace o dodání zboží se na nás zákazník může obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420228880367 nebo Kontaktuje Nás.
8.2. Pomocí M•A•C Účtu může zákazník kontrolovat stav jeho nejnovějších objednávek a to konkrétně v sekci Historie objednávek umístěné přímo v Účtu zákazníka, kde zákazník získá nejjednodušším a nejrychlejším způsobem aktuální informace ohledně jeho objednávek.
8.3. Chce-li zákazník vstoupit do sekce Historie objednáve, musí se přihlásit a to pomocí jeho e-mailové adresy a hesla. Na této stránce jsou pak zákazníkovi poskytnuty detailní informace o jeho stávajících i minulých objednávkách.
8.4. Výjimečně se může stát, že objednávka nebo její část je naším systémem zrušena, a to z různých důvodů, jako jsou:
Zboží není k dispozici
Nemožnost zpracovat platební informace
Nelze doručit na uvedenou adresu
Byla vytvořena duplicitní objednávka
Zrušení na žádost zákazníka.
8.5. V případě, že objednávka bude zrušena, zákazník obdrží e-mail, kde bude vysvětlen důvod takového zrušení. Zákazníkovi nebudou za zrušenou objednávku účtovány žádné poplatky. V případě, že zákazník má zájem nahradit zrušenou objednávku novou nebo má jakékoliv dotazy ohledně zrušené objednávky, může nás kontaktovat na čísle +420228880367 nebo prostřednictvím na Kontaktuje Nás.

9. Doručení

9.1. Objednávky jsou zpracovávány a následně doručovány pouze v pracovní dny (od pondělí do pátku, vyjma státních svátků). Objednávky přijaté v sobotu či neděli budou zpracovány následující pracovní den.
9.2. Objednávky s dodáním na P.O. Box adresu nebudou zpracovány.
9.3. Náklady za dopravu zboží hradí zákazník a jejich výše je uvedena před odesláním objednávky v objednávkovém formuláři a následně v dodacím listě. Kromě těchto nákladů za dopravu nejsou zákazníkovi účtovány jakékoliv další poplatky.

10. Právo na odstoupení

10.1. Zavázali jsme se poskytnout zákazníkům možnost nákupu nejlepších kosmetických výrobků. V případě, že námi dodané zboží nesplňuje zákazníkovo očekávání, v souladu s § 1829 občanského zákoníku, má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez uvedení jakéhokoliv důvodu, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení zboží zákazníkovi. V případě, že některé zboží z jedné objednávky bylo doručeno samostatně, běží lhůta 14 dní ode dne doručení posledního zboží z objednávky. V této lhůtě musí zákazník odeslat oznámení o jeho odstoupení od smlouvy podle níže uvedeného odstavce (v této lhůtě nám toto oznámení nemusí být doručeno, ani nám nemusí být vráceno zboží).
10.2. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné jestliže (i) zboží bylo upraveno na přání a dle instrukcí zákazníka, nebo (ii) se jedná o zboží dodané v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
10.3. Zákazník může odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním standardního formuláře pro odstoupení, který je připojen k těmto obchodním podmínkám; po odeslání vyplněného formuláře, je jeho přijetí prodávajícím potvrzeno písemně bez zbytečného odkladu, jak je uvedeno níže v čl. 10.4. těchto obchodních podmínek. Zákazník by měl poskytnout prodávajícímu číslo jeho bankovního účtu pro vrácení peněz, v případě kdy bylo zboží zaplaceno na dobírku. Oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy může být učiněno také odesláním na Kontaktuje Nás, přičemž zákazník uvede detaily objednávky, včetně čísla objednávky a popisu vráceného zboží. Ke každé doručované objednávce jsou přiloženy podrobnosti týkající se objednávky, společně s detaily procesu vrácení zboží. V případě, že seznam dodávaného zboží nesouhlasí s obsahem dodaného zboží, měl by nás zákazník okamžitě informovat na telefonním čísle +420228880367 .
10.4. Následně po odstoupení od smlouvy zašle náš Zákaznický servis zákazníkovi autorizační číslo a potvrzovací e-mail. Toto autorizační číslo by mělo být zákazníkem do budoucna uvedeno při komunikaci se Zákaznickým servisem ohledně této záležitosti, na což bude zákazník upozorněn.
10.5. Zákazník musí vrátit zboží, ohledně kterého bylo odstoupeno od smlouvy, do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady vrácení zboží v případě, že zákazník vrací zboží, které nemůže být vráceno kvůli jeho charakteru prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
10.6. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, zavazujeme se v souladu s § 1832 občanského zákoníku vrátit zákazníkovi plnou cenu zboží a všechny ostatní přijaté platby, které jsme obdrželi v souvislosti se smlouvou a to do čtrnácti (14) dnů ode dne obdržení odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že zboží je vráceno zpět. Nejsme povinni vrátit jakoukoliv platbu zákazníkovi do doby, než nám bude zboží vráceno, nebo než zákazník prokáže, že zboží nám již bylo odesláno. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vrácení peněz bude prováděno pouze na kreditní kartu, ze které bylo zboží placeno. U nákupů na dobírku, mohou zákazníci obdržet vrácené peníze pouze prostřednictvím bankovního převodu., není-li dohodnuto jinak, tj. zákazník nepožaduje vrácení peněz v hotovosti v kamenné prodejně \ Zákazníkovi zašleme e-mailem oznámení o provedené úhradě vracených plateb.
10.7. Doporučujeme, aby zásilka s vráceným zbožím byla vrácena prostřednictvím zásilkové služby (nejlépe s potvrzením o doručení - doručenkou). Za zboží ztracené při přepravě zpět k nám neodpovídáme.
10.8. Ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují jen na nákup prostřednictvím online webové stránky. Zboží zakoupené v kamenné prodejně podléhá reklamačnímu řádu příslušné prodejny. Vrácení či výměna zboží zakoupeného v kamenné prodejně M•A•C či partnerské prodejně nemůže být uskutečněna prostřednictvím webové stánky (M•A•C Online). Zboží zakoupené online není možné vrátit ani vyměnit v kamenné prodejně M•A•C.
10.9. Zákazník bere na vědomí, že pokud je zboží dodáváno spolu s jakýmkoliv dárkem, prodávající a zákazník uzavírají ohledně tohoto darovací smlouvu s rozvazovací podmínkou, že taková smlouva se ruší, jakmile zákazník využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. V takovém případě musí zákazník vrátit dané zboží spolu s dárky a vším, co obdržel ve vztahu k tomuto vracenému zboží a v případě, že tak neučiní, bude to považováno za bezdůvodné obohacení na straně zákazníka. Pokud nemůže být vráceno to, o co se zákazník obohatil bezdůvodně, má prodávající nárok na náhradu v penězích ve výši běžné ceny takového bezdůvodného obohacení.

11. Odpovědnost za vady – Právo zákazníka z vadného plnění

11.1. V případě jakékoliv vady zboží (nedostatku bezvadnosti zboží), se použijí ustanovení občanského zákoníku ohledně odpovědnosti za vady zboží. Zákazník má právo na bezúplatné zjednání nápravy (odstranění vad) a to opravou či výměnou, právo na odpovídající snížení ceny zboží nebo právo odstoupit od smlouvy. Zejména, prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal, zboží:
• má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
• odpovídá požadavkům právních předpisů.
11.2. Výše uvedené neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zákazník je oprávněn vykonávat práva z vadného plnění u prodávajícího a to v jeho prodejnách, v nichž je možné přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo prodávajícího na adrese: Praha 1, Václavské náměstí 2132/47, PSČ 110 00.
11.3. Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady zboží mohou být upravena v Reklamační řádu prodávajícího.
11.4. Zákazník je povinen nás informovat na adrese a kontaktech výše uvedených o jakékoliv vadě zboží (nedostatku bezvadnosti) bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vadu zjistil. Jsme odpovědni za vady, které se vyskytnou u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

12. Rozhodné právo a jurisdikce, Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

12.1. Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky a musí být vykládány v souladu s platnými právními předpisy.
12.2 Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy, především s prohlášeními a zárukami zde uvedenými, stejně tak jako s Pravidly na ochranu osobních údajů a Reklamačním řádem, které tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy, a dále výslovně souhlasí s tímto zněním obchodních podmínek, ve znění platném a účinném v okamžiku objednání zboží.
12.3 V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu v souvislosti s kupní smlouvou s prodávajícím, v případě že zákazník není spokojen s vyřízením jeho žádosti prodávajícím, nebo prodávající a zákazník nedospěli k jinému vyřešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudních spotřebitelských sporů, IČ: 00020869, sídlící na adrese Štěpánská 567/15, 12000, Praha 2, jejíž internetová adresa je www.coi.cz. Zákazník zahájí řízení ohledně mimosoudního řešení sporu předložením návrhu ČOI a to buď písemně, nebo ústně do protokolu nebo elektronicky, prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách ČOI.
Zákazník může využít pro řešení sporu z kupní smlouvy platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a je využívána zejména pro přeshraniční řešení spotřebitelských sporů.
12.4 Jakékoliv spory vyplývající z výkladu, platnosti nebo vymahatelnosti těchto obchodních podmínek, podléhají jurisdikci příslušného soudu, určeného právními předpisy České republiky.

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Prodávající prohlašuje a zaručuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem a pro marketingové účely prodávajícího (včetně marketingových aktivit prováděných společně se smluvními partnery prodávajícího). Osobní údaje nebudou zveřejněny ani zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou případu, kdy je takové zpřístupnění nutné pro distribuci a platbu za objednané zboží (jméno, číslo účtu, doručovací adresa) nebo pro speciální marketingové účely. Při nakládání s osobními údaji je prodávající zpracovává tak, aby nedocházelo ke vzniku újmy na právech subjektu údajů jejich zveřejněním, a to zejména na právu na jeho lidskou důstojnost, přičemž rovněž dbá na ochraně soukromého a osobního života subjektu údajů před neoprávněným zásahem. Osobní údaje dobrovolně sdělené zákazníkem pro účely vytvoření objednávky a marketingu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy. Zákazník uděluje prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracovávání sdělených osobních údajů pro účely plnění příslušné kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího (telemarketing, textové zprávy a obchodní sdělení šířená přímo prodávajícím nebo třetími osobami, pokud takové jsou.
13.2 Pravidla na ochranu osobních údajů včetně popisu Práv zákazníka k přístupu a úpravě jeho osobních údajů (zejména blokaci, úpravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), podání vysvětlení k jeho žádosti a odstranění chyb, stejně tak, jako k výkonu jiných práv vztahujících se k nim, jsou k dispozici a pravidla týkající se uděleného souhlasu subjektu údajů prodávajícímu jsou popsány zde.
13.3 Za předpokladu získání souhlasu se zpracováním osobních údajů, může prodávající používat cookies k usnadnění poskytování informačních služeb, přičemž prodávající musí zajistit, aby si uživatelé byli vědomi toho, že údaje a informace se uchovávají v jejich koncových zařízeních. Pravidla a podmínky týkající se používání cookies jsou dostupné zde.
13.4 Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Pravidly na ochranu osobních údajů a v návaznosti na to uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to označením příslušného souhlasu na konci procesu objednávky.

14. Kontakty

14.1. Pro jakékoliv informace či doporučení ohledně zboží či způsobů nákupu prostřednictvím webové stránky nás zákazníci mohou kontaktovat prostřednictvím na Kontaktuje Nás.