Ochrana osobních údajů a Cookies

Aktualizováno: březen 2021

Respektujeme Vaši starost o bezpečí Vašich osobních údajů a velmi si ceníme vztahu s Vámi. Tato Pravidla na ochranu osobních údajů popisují typy osobních údajů, které shromažďujeme o našich zákaznících, jakým způsobem je zpracováváme, s kým je sdílíme a také práva našich zákazníků týkající se našeho využití těchto údajů. Uvádíme také opatření, která podnikáme pro zajištění ochrany těchto osobních údajů, po jak dlouhou dobu je uchováváme a jakým způsobem nás naši zákazníci mohou kontaktovat ohledně informací o zajištění ochrany osobních údajů z naší strany a jakým způsobem mohou uplatnit svá práva.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), se správcem osobních údajů rozumí právnická osoba se sídlem ve státě, ve kterém žijete (např. kde máte fakturační adresu). Identifikační údaje o právnické osobě vystupující jako správce osobních údajů ve smyslu těchto Pravidel na ochranu osobních údajů jsou uvedeny níže v sekci „Jak nás můžete kontaktovat“. Klikněte na některý z níže uvedených odkazů pro získání bližších informací.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje se k nám dostávají z různých zdrojů. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je poskytnete v některé naší provozovně nebo prodejně, na naší webové stránce, naší platformě pro sociální media, pokud si stáhnete naší mobilní aplikaci (ať už pro Apple iOS nebo Android) na vaše mobilní zařízení nebo na některém námi pořádaném eventu. Naše produkty je možné zakoupit také prostřednictvím třetích stran (distributorů). Není-li uvedeno jinak v momentě poskytnutí vašich osobních údajů, žádné osobní údaje poskytnuté třetím stranám (distributorům) nejsou dále poskytovány nám. Tato Pravidla na ochranu osobních údajů nijak neupravují a netýkají se shromažďování a zpracování údajů našimi obchodními partnery. V případě, že navštívíte tuto stránku, naše profily na sociálních médiích, nebo využíváte služby nebo funkce některé z našich mobilních aplikací, rovněž zpracováváme některé údaje o vašem zařízení automatickými prostředky při použití technologií jako jsou soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky.

ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

Můžete si zvolit, jakým způsobem nám Vaše údaje poskytujete, jako například při využití nabídky či při účasti na našich eventech, nebo v případě Vašeho nákupu na našich webových stránkách, či v našich provozovnách a obchodech. Mezi údaje, které nám můžete poskytnout, patří:

 • Kontaktní údaje (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní či jiné telefonní číslo)
 • Věk a datum narození
 • Pohlaví
 • Uživatelské jméno a heslo, případně přezdívku
 • Platební údaje (číslo platební karty, datum její platnosti, doručovací a fakturační adresa)
 • Kontaktní údaje Vašich přátel, rodiny či jiných osob, které chcete, abychom kontaktovali (ujistěte se prosím, že poskytujete pouze údaje osob, se kterými máte osobní nebo rodinné vztahy a které souhlasí
 • Historie objednávek
 • Oblíbené produkty
 • Vámi poskytnutý obsah (fotografie, videa, recenze, dotazy, odpovědi z průzkumů, články a komentáře)
 • Informace, které nám poskytujete prostřednictvím sociálních sítí nebo některé z vašich mobilních aplikací, když navštívíte naše stránky na sociálních sítích, nebo při používání některé z našich mobilních aplikací (jako například vaše jméno, profilový obrázek, likes, lokalitu, seznam přátel a další informace popsané na sociální síti nebo v přihlašovacím okně této aplikace, nebo údaje o Vaší poloze při použití některé z našich mobilních aplikací)

Máte možnost rozhodnout o tom, které z Vašich osobních údajů budeme shromažďovat a zpracovávat. Pokud Vás požádáme o poskytnutí Vašich osobních údajů, můžete odmítnout. Avšak v případě, že se rozhodnete neposkytnout nám Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, nebudete moci některé z těchto funkcí či služeb využívat.

JAK UŽÍVÁME POSKYTNUTÉ ÚDAJE

Údaje, které nám poskytujete, můžeme využít k:

 • zasílání propagačních materiálů nebo k jiné komunikaci s Vámi, zvolíte-li tuto možnost
 • tomu, abychom Vám poskytovali služby a produkty, které si vy (nebo vaše společnost) na našich stránkách objednáte
 • zpracování Vašich platebních transakcí prostřednictvím platebních a/nebo dárkových karet
 • vytvoření a vedení Vašeho online uživatelského účtu včetně přístupu do historie Vašich nákupů online i v prodejnách
 • vytvoření Vašeho profilu na základě Vámi poskytnutých údajů a informací za účelem přizpůsobení našich reklam Vašim zájmům, výběru nejvhodnější péče dle Vašeho typu
 • asistenci s výběrem produktů a jejich doplněním
 • zodpovězení Vašich dotazů
 • zveřejnění Vašich recenzí produktů
 • přizpůsobení reklam zobrazovaných na naší stránce i jinde podle vašich zájmů a historie na naší stránce
 • komunikaci s Vámi a ke správě Vaší účasti na eventech, soutěžích, slosováních, programech, průzkumech a jiných nabídkách
 • komunikaci s Vámi o našich sociálních sítích nebo mobilních aplikacích a jejich provozování
 • provozování, zhodnocení a zlepšení naší obchodní činnosti (včetně rozvoje nabídky nových produktů a služeb; posílení a zlepšení našich služeb; správy naší komunikace; analýzy našich produktů; provádění analýzy dat; a vedení účetnictví; auditu a jiných interních potřeb)
 • zajištění souladu s požadavky platných právních předpisů, obchodních zvyklostí a našich interních postupů.

Údaje jsme oprávněni použít i pro jiné účely, které vyspecifikujeme v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování. Shromažďované údaje jsou nezbytné pro účely výše uvedené. Bez těchto údajů nebudete moci využívat některé z našich funkcí, produktů či služeb.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI Z NAŠÍ STRANY

Vámi poskytnuté údaje budeme využívat pro výše uvedené účely, pokud:

 • je to nezbytné pro plnění vyplývající ze smlouvy, jejíž jste smluvní stranou (např. pro zpracování Vaší platby a doručení produktů, které jste si objednali); nebo
 • jsme obdrželi Váš souhlas; nebo pokud
 • máme oprávněný zájem toto provést (včetně oprávněného zájmu na výkonu marketingových aktivit, průzkumu, datových analýz, interních administrativních procesů, zpracování a vymáhání právních nároků a provozování naší obchodní činnosti v souladu s příslušnými zákony, příslušnými standardy podnikání a našimi pravidly).
ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME AUTOMATICKÝMI PROSTŘEDKY

V případě Vaší návštěvy této webové stránky, shlédnutí naší online reklamy nebo kliknutí na ni (včetně našich reklam na webových stránkách třetích stran) či návštěvy stránek na sociálních sítích nebo stáhnutí a použití některé z našich aplikací také shromažďujeme určité údaje o Vašem používání těchto stránek a Vašem zařízení prostřednictvím automatických prostředků nebo prostřednictvím technologií jako jsou cookies, vložené webové odkazy a webové majáky. Například, pokud používáte některou z našich mobilních aplikací, můžeme shromažďovat údaje o Vaší IP adrese, jedinečném identifikátoru Vašeho zařízení (nebo jiném identifikačním prostředku) a/nebo geo-lokační data za účelem poskytování určitých funkcí a služeb v rámci této mobilní aplikace. Jak je detailněji uvedeno níže, můžeme shromažďovat také údaje o Vašem obvyklém použití a pohybu na stránkách pomocí různých webových technologií.

Pro Vaše pohodlí mohou naše mobilní aplikace nabízet také funkci, která Vám umožňuje zůstat přihlášen, takže své přihlašovací údaje nemusíte opakovaně zadávat pokaždé, když chcete aplikaci otevřít. POKUD SE ALE ROZHODNETE ZŮSTAT PŘIHLÁŠENI, MĚLI BYSTE SI BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE KDOKOLIV S PŘÍSTUPEM K VAŠEMU MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ BUDE MOCI OTEVŘÍT A UPRAVOVAT VÁŠ MOBILNÍ ÚČET A MŮŽE TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO ÚČTU REALIZOVAT OBJEDNÁVKY NEBO NÁKUPY. Z tohoto důvodu, pokud zvolíte možnost zůstat přihlášen v aplikaci na Vašem mobilním zařízení, velice doporučujeme aktivaci bezpečnostního zámku na Vašem mobilním zařízení pro zajištění ochrany před neoprávněným přístupem a použitím Vašeho mobilního zařízení a uživatelského účtu v aplikaci.

TECHNOLOGIE, KTERÉ VYUŽÍVÁME

Soubory cookies představují drobné textové soubory, které jsou z webových stránek odesílány do Vašeho počítače či jiného zařízení připojeného k internetu, a to z důvodu jedinečné identifikace Vašeho prohlížeče nebo za účelem ukládání informací nebo nastavení ve Vašem prohlížeči.

Následující typy cookies jsou nastaveny pro tuto stránku.

INTERNÍ COOKIES NEZBYTNÉ PRO FUNKČNOST STRÁNEK

Využíváme interní cookies k zajištění co nejlepšího možného provozu a funkčnosti našich stránek. Můžete se rozhodnout za blokovat tyto cookies a zakázat je v nastavení Vašeho prohlížeče. V takovém případě si ale prosím buďte vědomi toho, že absence těchto cookies může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.

V souvislosti s obdržením údajů prostřednictvím souborů cookies, mohou naše webové servery zaznamenávat některé podrobnosti, jako například typ Vašeho operačního systému, typ prohlížeče, doménu a jiná systémová nastavení, stejně tak jako jazyk, který Váš systém používá, stát a časové pásmo, v němž se Vaše zařízení nachází. Vložené webové odkazy mohou taktéž zaznamenávat údaje, jako je adresa webové stránky, z níž jste byli na naše webové stránky přesměrováni a IP adresa zařízení, které využíváte k připojení se k internetu.

Ke kontrole toho, jaké webové servery shromažďují tyto údaje, můžeme na naše webové stránky umisťovat tagy, které se označují jako tzv. webové majáky. Jedná se o počítačové instrukce, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookies.

WEBOVÉ ANALYTICKÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Na této stránce můžeme využít webové analytické služby třetích stran, jako jsou Coremetrics a/nebo Adobe Site Catalyst a/nebo Google Analytics. Poskytovatelé těchto služeb k jejich zajištění využívají různé technologie jako jsou soubory cookies, webové vložené odkazy a webové majáky pro shromažďování informací (včetně IP adresy) a využívají tyto informace k analýze pohybu zákazníků na našich stránkách. Tito poskytovatelé mohou využívat cookies umístěné na této stránce (jako například Google Analytics Cookie) a cookies umístěné na webových stránkách třetích stran (jako jsou reklamní cookies Google), nebo jiné indentifikátory třetích stran pro vyhodnocení používání našich stránek. V momentě, kdy poprvé navštívíte naši stránku, se zobrazí cookie banner, který Vás informuje o použití analytických technologií. Tyto budou používány, pouze pokud jejich použití schválíte nebo budete-li pokračovat v používání naší stránky. Vaše nastavení cookies můžete kdykoliv upravit a odmítnou nebo povolit použití těchto analytických technologií a to jednoduše kliknutím na nástroj pro upravení nastavení cookies níže. Upravení nastavení cookies může mít za následek omezení určitých funkcí této stránky, jak je popsáno níže.

Schopnost těchto analytických služeb vyhodnocovat Vaši aktivitu na našich stránkách můžete deaktivovat. Pro více informací o webových analytických službách a provedení volby ohledně shromažďování informací na této stránce:

 • pro službu Coremetrics, prosím, klikněte ZDE
 • pro službu Adobe Site Catalyst, prosím, klikněte ZDE,
 • pro zákaz souborů Google Analytics cookie a jiných souborů cookies třetích stran poskytující služby poskytovatelů analýzy webových stránek, některé prohlížeče oznamují, že Vám byl zaslán soubor cookies a umožní Vám v každém jednotlivém případě tyto soubory odmítnout.
 • Můžeme zahrnout také nástroje Google Analytics Advertising Features (včetně Remarketingu s Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting nebo Reporting pomocí Google Analytics Demographics and Interest). Z využívání služby Google Analytics Advertising se můžete odhlásit prostřednictvím nastavení Google Ad nebo ZDE. Údaje poskytnuté těmito službami využíváme způsobem popsaným níže v sekci “Jak užíváme poskytnuté údaje”.

CÍLENÁ REKLAMA A COOKIES TŘETÍCH STRAN

Můžeme též využívat služby reklamních sítí třetích stran shromažďujících IP adresy a jiné informace skrze soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky a to na našich webových stránkách, e-mailech, na webových stránkách a e-mailech třetích stran a v našich reklamách umístěných na webových stránkách třetích stran. Tyto třetí strany využívají tyto informace k tomu, aby poskytovaly reklamy na zboží a služby uzpůsobené „na míru“ Vašim zájmům (včetně společností, které s námi nejsou propojené). Tyto reklamy můžete vidět na našich i jiných webových stránkách. Uvedený postup nám pomáhá vést a sledovat efektivitu našeho marketingového úsilí. V momentě, kdy poprvé navštívíte naši stránku, objeví se banner s informacemi o použití těchto marketingových technologií z naší strany. Vaše nastavení cookies můžete kdykoliv upravit nebo změnit kliknutím na tlačítko nastavení níže nebo kliknutím ZDE a následováním instrukcí pro odhlášení se z těchto reklamních sítí.

Pokud se chcete dozvědět více o těchto a jiných reklamních sítích, navštivte stránky Digital Advertising Alliance ZDE  nebo Network Advertising Initiative ZDE.

COOKIES TŘETÍCH STRAN ZAJIŠŤUJÍCÍ LEPŠÍ INTERAKTIVITU STRÁNEK

Tato stránka může podporovat také jisté služby třetích stran, včetně tlačítek pro sdílení na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, Pinterest nebo Instagram, Twitter seznamy a zveřejněná videa (Youtube). Tyto funkce využívají cookies třetích stran, které jsou přímo nastaveny na Vašem zařízení těmito službami. Ve chvíli, kdy poprvé navštívíte naši stránku, zobrazí se Vám banner s informacemi o používání těchto cookies. Ty budou využívány pouze, pokud je přijmete nebo budete-li pokračovat v používání této stránky. Nastavení cookies můžete upravit kdykoliv a přijmout nebo zakázat cookies kliknutím na panel nástrojů cookies níže.

Nastavení Cookies

CÍLENÁ REKLAMA

Můžeme používat rovněž platformy třetích stran, včetně platforem spravovaných sociálními sítěmi, jako je Google, Facebook a Pinterest, pro zobrazování reklam na základě Vašich preferencí. Vaši emailovou adresu, telefonní číslo nebo jiný údaj můžeme převést na jedinečnou hodnotu, která může být přiřazena k uživateli této jejich platformy nebo k jiným údajům, které od Vás obdrželi. Toto párování umožňuje zobrazování reklam orientovaných podle Vašich zájmů. Pro odhlášení těchto reklam je potřeba upravit jejich nastavení kliknutím na ovládací zařízení cookies níže a zrušit výběr nastavení cílení. Tyto platformy se mohou řídit vlastními pravidly ochrany osobních údajů, se kterými Vám tímto doporučujeme se seznámit.

ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍME

Seznamy našich zákazníků nepronajímáme, neprodáváme a ani jiným způsobem nezveřejňujeme osobní údaje, které o Vás zpracováváme, s výjimkou těchto případů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • našimi pobočkami pro účely popsané v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.
 • Poskytovateli služeb, kteří na základě našich instrukcí, provádí sjednané služby. Těmto poskytovatelům nepovolujeme použít nebo zveřejnit tyto údaje v jiném rozsahu než je nezbytné pro zajištění poskytovaných služeb naším jménem nebo než vyžaduje zákon. Mezi těmito poskytovateli můžeme uvést například subjekty zpracovávající platby uskutečňované platebními kartami, objednávky a poskytující web hosting a marketingové služby.
 • Dalšími třetími stranami, kterým udělíte souhlas.

Dále jsme my, naše pobočky a další poskytovatelé oprávněni zpřístupnit údaje o Vás (i) pokud nám to ukládá právní předpis či soudní rozhodnutí, (ii) orgánům činným v trestním řízení či jiným správním úřadům, nebo (iii) pokud se domníváme, že zpřístupnění údajů je nezbytné nebo vhodné k předejití fyzické újmy či finanční ztráty nebo v souvislosti s vyšetřováním možného podvodu či jiné nezákonné činnosti.

Mimoto si vyhrazujeme právo předat údaje, které o Vás zpracováváme, v případě prodeje či převodu celé naší společnosti či její části. Dojde-li k takovému prodeji či převodu, vyvineme veškeré přiměřené úsilí směřující k tomu, aby nástupnický subjekt využíval osobní údaje, které jste nám poskytli v souladu s našimi Pravidly na ochranu osobních údajů. Poté, co dojde k takovému převodu či prodeji, můžete kontaktovat nástupnický subjekt, kterému byly předány Vaše osobní údaje, se svými dotazy týkajícími se zpracování těchto údajů.

Oznámení a upozornění v aplikacích a jejich aktualizace

Pokud si stáhnete některou z našich aplikací, můžeme Vám poskytnout možnost zrušení zasílání oznámení a upozornění na Vaše mobilní zařízení v souvislosti s touto aplikací. Tato oznámení mohou obsahovat propagační informace týkající se našich produktů a služeb. Po stažení příslušné mobilní aplikace můžete zasílání těchto oznámení zrušit upravením nastavení Vašeho mobilního zařízení. Zrušení zasílání těchto oznámení žádným způsobem neovlivní ostatní komunikaci s Vámi z naší strany, např. prostřednictvím emailu. Můžete dostávat také upozornění a aktualizace v rámci mobilních aplikací týkající se našich produktů a služeb nebo Vašeho zákaznického účtu u nás. Pro odhlášení těchto upozornění a aktualizací si můžete příslušnou aplikaci odinstalovat z Vašeho mobilního zařízení.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VOLBY

Máte určitá práva i možnosti volby týkající se údajů, které o Vás zpracováváme. Pro aktualizaci vašich preferencí, výmaz vašich kontaktních údajů z našeho adresáře nebo jiný požadavek, prosím zadejte požadavek prostřednictvím portálu Privacy Request Portal.

 • Odhlášení e-mailu
  Kdykoliv nám můžete sdělit, že si nepřejete, abychom Vám zasílali marketingová sdělení na Váš e-mail, a to tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení se z odběru, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení, který jste od nás obdrželi, nebo tím, že nás kontaktujete způsobem uvedeným níže. Z odběru marketingových e-mailů se můžete odhlásit rovněž zasláním požadavku přes portál Privacy Request Portal, viz výše.
Údaje o poloze

Když používáte některou z našich mobilních aplikací, můžeme se Vás ptát na údaje o Vaší geografické poloze. Tyto informace s námi sdílet nemusíte, pokud si upravíte nastavení polohových služeb ve Vašem mobilním zařízení. Pro odmítnutí sdílení Vašich polohových údajů následujte instrukce na Vašem mobilním zařízení při úpravách příslušného nastavení; případně prosím kontaktujte Vašeho mobilního poskytovatele nebo výrobce mobilního zařízení.

 • Odvolání souhlasu
  Svůj dříve poskytnutý souhlas rovněž můžete odvolat kdykoliv s účinky do budoucna zasláním požadavku přes portál Privacy Request Portal. Toto se žádným způsobem nedotýká zákonnosti zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
 • Kontrola, oprava nebo výmaz osobních údajů, omezení a námitky proti jejich zpracování
  Podle platné právní úpravy máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a na jejich opravu nebo výmaz a dále právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Také máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování týkající se tohoto přímého marketingu. Z jakýchkoliv jiných důvodů můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě Vaší konkrétní situaci v souladu s platnou právní úpravou. Tato práva mohou být za určitých podmínek omezena v souladu s platnou právní úpravou. Před zajištěním přístupu k Vašim údajům nebo provedením jejich oprav můžeme učinit příslušné kroky pro ověření Vaší identity. Tato práva můžete uplatnit pomocí zaslání požadavku přes náš portál Privacy Request Portal.
 • Ostatní práva
  Podle platné právní úpravy máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli s Vaším souhlasem nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše právo na přenositelnost údajů zahrnuje také právo to, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo můžete uplatnit zasláním požadavku přes náš portál Privacy Request Portal. Dále můžete rovněž podat stížnost k příslušnému orgánu.
PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, mohou být předány našim pobočkám a poskytovatelům služeb třetích stran i do jiných států, než ve kterých byly shromážděny (včetně Spojených států amerických), a to za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a také těchto Pravidel na ochranu osobních údajů. Tyto státy nemusí mít vždy shodné právní předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou předpisy státu, ve kterém jste původně své osobní údaje poskytli. Pokud Vaše osobní údaje předáme do jiných států, budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů. Také jsme přijali příslušná opatření k zajištění požadované úrovně ochrany osobních údajů při jejich předávání včetně uzavření dohod o předání osobních údajů obsahující standardní smluvní doložky Evropské Komise, naši poskytovatelé služeb ze Spojených států jsou certifikováni v souladu se systémem EU – USA na ochranu soukromí (Privacy Shield), který přijala Evropská Komise a Ministerstvo obchodu Spojených států v otázkách shromažďování, použití a uchovávání osobních údajů předávaných ze zemí Evropského hospodářského prostoru do Spojených států, nebo jiných vhodných mechanismech předání údajů. Kopii výpisu o mechanismech používaných pro předání těchto údajů můžete obdržet po zaslání požadavku prostřednictvím našeho portálu Privacy Request Portal.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám poskytne, uchováváme po dobu našeho vzájemného vztahu, plus po dobu nezbytnou k provedení standardního procesu výmazu těchto dat nebo vezmeme-li v úvahu příslušná ustanovení o promlčecích lhůtách, a nebo je-li to nutné podle platných právních předpisů. Pokud si přejete dostávat obchodní sdělení, údaje potřebné pro jejich zasílání si v takovém případě uchováme do skončení našeho obchodního vztahu nebo i nadále, jste-li potenciální zákazník. Pro více informací ohledně pravidel pro uchovávání osobních údajů, kontaktujte nás prosím přes náš portál Privacy Request Portal.

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

Zajišťujeme vhodná technická a organizační opatření k odpovídající úrovni ochrany poskytnutých osobních údajů zejména proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití Vašich osobních údajů. Nicméně, žádný bezpečnostní systém bohužel není dokonalý, a tak nemůžeme slíbit, že údaje o Vás zůstanou za všech okolností zabezpečeny, včetně zabezpečení Vašich údajů během přenosu k nám nebo zabezpečení těchto údajů na Vašem mobilním zařízení.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky a to z důvodu zajištění Vašeho pohodlí a pro Vaši informaci. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás. Mohou se řídit vlastními zásadami nebo pravidly ochrany osobních údajů, a proto Vám vřele doporučujeme je při návštěvě takových webových stránek prostudovat. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nijak nevlastníme ani nekontrolujeme, nejsme odpovědni za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

ZMĚNY PRAVIDEL NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato Pravidla na ochranu osobních údajů mohou být aktualizována pravidelně v návaznosti na změny našich postupů v ochraně osobních údajů. Dojde-li k jakékoliv podstatné změně v našich Pravidlech na ochranu osobních údajů, upozorníme na tuto skutečnost viditelně na našich webových stránkách a vyznačíme v záhlaví těchto Pravidel na ochranu osobních údajů datum, kdy byla naposledy aktualizována.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoliv dotazů či Vašich připomínek k těmto Pravidlům na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že si přejete aktualizovat údaje, které o Vás a/nebo o Vašich požadavcích zpracováváme, zašlete prosím požadavek prostřednictvím našeho portálu Privacy Request Portal, nebo kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů.

MÍSTNÍ ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI:
Vaše fakturační adresa:Místní zastoupení vykonávající úlohu správce:
Česká republikaEstee Lauder CZ, S.R.O.,
Václavské náměstí 2132/47,
110 00 Praha 1